Pašto sistema

Su Šv.Velykomis!

Mielieji, sveikiname su Šv.Velykomis – Jėzaus pergale prieš mirtį ir nuodėmę! Šia gražia proga siūlome Jums ŠK „Margirio” nario, pirmosios vyrų komandos atsarginio žaidėjo Donato Daugėlos iš Kėdainių velykinį eilėraštį „Ad astrum”:

Velyknaktis – naktigonė per aspera

Ad astrum pabirusių ant Žemės

Pagal šventą raidę kadais žvaigždžių,

Patapusių širdžių apnuogintų šventom žarijom –

-Žar ptica rijom su moto:

Be bažnyčios, be sumainymo žiedų –

Tai aidas tragiškosios Salomėjos –

Kas dar gyveniman – naktin pažerta iš Aukštybių,

Mus tolių dieviškų platybių dūšiom,

O gi Antigonė -palydėtuvių narsi graži antitezė

Karališkąjam įsakui – didysis fakelas

Ugnies Senobėj Antikos su Storostos Vydūno

Žmogiškumu didžiu ir potekste –

Tarnai bažnyčios bijo neretai nuogos Tiesos,

Beribės sacro, su širdgėla – atmint mums bočius dera

Su jų fatališkom klaidom, determinizmo

Nulemtom dorybėm ir pasigaut

Čiurlionio tapytą Tiesą –

Čia gal Ugnis trokšta To, Pasaulis per Kurį sutvertas:

Ir kertam dėl draugystės plaštakėlę plaštakon –

Čiurlionio Bičiulystė dieviška mums

Prikelta tikrai ir su Jėzuliu!

Donatas Daugėla

Kėdainiai

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.