Pašto sistema

Aleksandras Černovas perrinktas Lietuvos šachmatų federacijos prezidentu

Sekmadienį, birželio 25d. Vilniuje įvyko Lietuvos šachmatų federacijos (LŠF) visuotinis rinkiminis narių susirinkimas. Jame dalyvavo 27 fiziniai LŠF nariai ir juridinių asmenų atstovai iš 40 registruotų LŠF narių.

Pradedant visuotinį susirinkimą, ėjusio LŠF prezidento pareigas A.Černovo siūlymu tylos minute buvo pagerbtas Anapilin iškeliavusio FIDE meistro Boriso Rumiancevo atminimas. Kiek vėliau delegatai plojimais pasveikino Vilniaus didmeistrį Aloyzą Kveinį, prieš kelias dienas Liepojoje nugalėjusį Baltijos zoninio čempionato paskutiniame III etape.

Susirinkimo metu patvirtintos 2016 metų LŠF veiklos bei finansinės atskaitomybės ataskaitos.

Vėliau vyko LŠF prezidento bei federacijos tarybos (2 viceprezidentų ir 6 narių) rinkimai naujai dviejų metų kadencijai. Į LŠF prezidento postą buvo iškeltos buvusio prezidento Aleksandro Černovo bei Panevėžio ŠK pirmininko Arvydo Baltrūno kandidatūros. Slapto balsavimo metu LŠF delegatai balsų persvara naujai 2 metų kadencijai LŠF prezidentu perrinko Aleksandrą Černovą.

IMG_7218

A.Černovas (pirmas kairėje) perrinktas Lietuvos šachmatų federacijos prezidentu. Šalia stovi -FIDE prezidentas K.Iliumžinovas, Liepojos etapo laimėtojas A.Kveinys bei Latvijos šachmatų federacijos prezidentas A.Ozolinš (Liepoja, 2017 m.)

LŠF viceprezidentais perrinkti Jonas Sidabras ir Raimondas Paliulionis. Kiti 6 LŠF tarybos nariai naujai kadencijai : Darius Matonis, Donatas Vaznonis, Laimutis Šolys, Rolandas Martinkus, Zigmas Bitinas ir Josifas Buršteinas.

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.