Pašto sistema

Vilniuje įvyko visuotinis rinkiminis LŠF susirinkimas

Birželio 28d., sekmadienį, Vilniuje sušauktas visuotinis rinkiminis Lietuvos šachmatų federacijos narių susirinkimas. Jo metu buvo renkamas LŠF prezidentas, du viceprezidentai ir dar 6 LŠF Tarybos nariai. ŠK „Margiriui” visuotiniame susirinkime atstovavo Stasys Steponavičius.
Visuotinio LŠF susirinkimo delegatų sprendimu buvęs LŠF prezidentas Aleksandras Černovas perrinktas naujai dvejų metų kadencijai. LŠF viceprezidentų postai teko Jonui Sidabrui ir Raimondui Paliulioniui.
Kitais LŠF Tarybos nariais išrinkti Arvydas Baltrūnas, Josifas Buršteinas, Donatas Vaznonis, Gintas Zybartas, Zigmas Bitinas ir Vaidas Radzickas.

ŠK „Margiris” inf.

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.