Pašto sistema

Šaukiamas ŠK „Margiris” rinkiminis visuotinis narių susirinkimas

2023.09.04 posėdžio metu Kauno ŠK „Margiris“ valdyba priėmė sprendimą šaukti rinkiminį Visuotinį klubo narių susirinkimą lapkričio mėnesį.

Šaukiamo rinkiminio Visuotinio narių susirinkimo data – 2023m. lapkričio 10d., penktadienis. Susirinkimo pradžia : 19.00.

Šaukiamo susirinkimo vieta – Griunvaldo šachmatų klubas, adr. Griunvaldo g. 8, Kaunas-44330.

Šaukiamo rinkiminio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė :

  1. Visuotinio Klubo narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
  2. 2022m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas
  3. 2022m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
  4. Klubo pirmininko Š.Šulskio ataskaita už praeitą kadenciją ( 2021-2023m.)
  5. Klubo pirmininko rinkimai
  6. Klubo valdybos (3 asmenys) rinkimai
  7. Kiti klausimai

ŠK „Margiris” valdyba

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.