Pašto sistema

LŠF Prezidento Jono Viesulo kreipimasis

Brangūs bičiuliai LŠF nariai,
Daugelio federacijos narių pageidavimu keičiasi eilinio š.m.
vasario 26 d. susirinkimo laikas .Pradžia 12 val.( buvo 14 val.)
.Susirinkimo vieta nesikeičia -Žemaitės g. 6, Vilnius). Kviečiu
visus federacijos narius sutelktam darbui, įveikiant kai kurių
federacijos Tarybos narių destrukciją federacijos veikloje.
Eilinis susirinkimas šaukiamas griežtai prisilaikamt LŠF įstatų.:
laiku ,prieš trisdešimt dienų registruotu laišku išsiųsti pakvietimai
federacijos nariams apie šaukiamą susirinkimą ,laiku paruoštos
finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos ir t.t.
Susirinkimo data: 2012-02-26 buvo patvirtinta Tarybos posėdyje 2011-12-21 bendru sutarimu ir dėl šios datos neprieštaravo nei vienas Tarybos narys.
Laukiu visų susirinkime su pasiūlymais dėl federacijos įstatų
tobulinimo ir veiklos gerinimo.

Iki greito pasimatymo

LŠF prezidentas
Jonas Viesulas
2012-02-15

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.