Pašto sistema

Lietuvos ir Lenkijos šachmatų gerbėjai garbingai atlaikė Š.Šulskio simultaną „Griunvaldo” klube

Praėjusį šeštadienį, lapkričio 20d. „Griunvaldo” klube 6 drąsiausieji Lietuvos ir lietuviškojo Punsko Lenkijoje šachmatų gerbėjai drįso susiremti su 8 kartus Lietuvos čempionu, ŠK „Margiris” pirmininku didmeistriu Šarūnu Šulskiu jo duotame simultane.

Simultano fragmentas : Š.Šulskis palydi akim ką tik padarytą ėjimą partijoje prieš punskietį Edmundą Valinčių (baltieji)

Prieš pradėdamas simultaną, didmeistris gerą valandą pasakojo apie savo sportinę karjerą ir jos iššūkius nuo pat ankstyvos vaikystės Kėdainiuose. Savo prakalboje pabrėžęs, kad šis simultanas bus naudingiausias jaunąjai, pergalių ir pasirodymu Olimpiadose bei čempionatuose trokštančiai kartai, Š.Šulskis pagyrė į simultaną užsiregistravusius brolį ir seserį Augustą (9 metai) ir Patriciją ( 12 metų) Alionius. Š.Šulskis prisiminė savo paties vaikystės fragmentą Kėdainiuose, „kuomet man esant Augusto amžiaus, į Kėdainius simultano duoti atvyko Lietuvos šachmatų legenda Vladas Mikėnas”. V.Mikėnas Kėdainių šachmatų gerbėjams ilgai pasakojo savo spalvingą sportinę karjerą, atstovavimą Lietuvai Buenos Airių ir kitose pasaulinėse Olimpiadose, susitikimus su Pasaulio čempionais Ch.R.Kapablanka, A.Alechinu, M.Botviniku, T.Petrosianu ir kitais, pergales prieš kai kuriuos jų. Vėliau V.Mikėnas ėmė žaisti simultaną prie maždaug 30 lentų su Kėdainių šachmatų mėgėjais. Maestro visas partijas žaidė baltaisiais.

-Nors buvau dar visai mažas, neseniai šachmatus pradėjęs lankyti vaikas, -pasakojo Š.Šulskis, – tačiau ryžausi paaukoti V.Mikėnui figūrą už 2 pėstininkus, vildamasis pričiupti figūromis jo atidengtą karalių. V.Mikėnas ilgam perėjo į gynybą, tačiau palaipsniui sutvirtino atidengtą savo karaliaus poziciją, o mano puolimas ėmė išsikvėpti. Vis dėl to partija užsitęsė ilgam ir baigėsi viena paskutiniųjų simultane. Pralaimėjęs aš verkiau iš sielvarto, o V.Mikėnas mane ramino, glostydamas galvą ir sakydamas : „neverk, sūnau, kai užaugsi – būsi didelis meistras”.

-V.Mikėno pranašystė, – tęsė Š.Šulskis, – išsipildė 100 %. Jis tartum perdavė man estafetę į būsimus Pasaulio čempionatus ir Olimpiadas. Iš šios dienos simultano daugiausia naudos gaus jaunimas, o aš žengdamas V.Mikėno pėdom, atėjau estafetę perduoti jauniesiems. -Keista, -stebėjosi Š.Šulskis, – kad tik vieną šeimą domina nematomas kelialapis į būsimas olimpiadas.

Vėliau didmeistris ėmė pasakoti apie savo sportinės karjeros laiptelius, vaisingą darbą su aukštos kvalifikacijos treneriu Laimučiu Šoliu Kėdainiuose, mokslus prestižinėje Pasaulio čempionų M.Botviniko ir G.Kasparovo šachmatų mokykloje sovietmečiu, pirmąjį laimėtą Lietuvos čempionatą 1991m. Vilniuje, pirmąją savo Olimpiadą, atstovaujant Lietuvos rinktinei Maskvoje 1994m ir kitas sportines gaires. Besiklausantiems šachmatų mėgėjams Š.Šulskis parodė 1 iš 5 simultanuose prieš G.Kasparovą žaistų partijų pabaigą, kurioje paaugliui iš Lietuvos pavyko pasiekti lygiąsias. – Šios partijos, – su neslepiamu pasididžiavimu kalbėjo didmeistris, – jūs nerastumėt jokiose viešose bazėse.

Alionių šeima nepraleido progos pasisemti vertingos patirties didmeistrio simultane

Vėliau Š.Šulskis parodė sėkmingai pasibaigusį rizikingą antpuolį prieš dabartinio Pasaulio čempiono Magnus Carlsen’o karalių, kuomet čempionui dar tebuvo 14 metų (Maskva, 2004m.) Tada labai glaustai Š.Šulskis apžvelgė visas 10 Olimpiadų, kuriose jam teko garbė atstovauti Lietuvai. Vėliau didmeistris atsakė į visus simultano dalyviams susikaupusius klausimus. Matydamas, kad laikrodžio rodyklė priartėjo prie 11.00, o didmeistrio prakalba užsitęsė, simultano teisėjas A.Rauduvė pakvietė simultano žaidėjus prie lentų.

Visi simultano žaidėjai, įskaitant Š.Šulskį, gavo po pusantros valandos partijai pabaigti, nuolatos pridedant po 30 sek. už kiekvieną atliekamą ėjimą. Partijos buvo užrašomos.

Didmeistris sutiko atkaklų šachmatų mėgėjų pasipriešinimą. Pirmąjai simultano valandai artėjant į pabaigą, dėl nesusiklosčiusios taktinės operacijos prieš Kaišiadorių mėgėją S.Pilkį, Š.Šulskis neteko bokšto ir gelbėdamasis nuo gresiančio pralaimėjimo, kreipėsi į teisėją A.Rauduvę, reikalaudamas užskaityti lygiąsias dėl 3 kartus pasikartojusios tos pačios pozicijos. A.Rauduvė, remdamąsis S.Pilkio užrašų blanku, nepaisant kaišiadorėno nusistebėjimo, didmeistrio ieškinį patenkino ir užskaitė lygiąsias.

Šarūnas Šulskis – Saulius Pilkis

Kaunas, simultanas prieš didmeistrį, 2021.11.20

1.e4 g6 2. d4 Rg7 3. c4 d6 4. Žc3 Žd7 5. Žf3 Žgf6 6. Re2 e5 7. O-O O-O 8. Be1 c6 9. Rf1 Vc7 10. h3 a6 11. d5 Že8 12. Rd2 h6 13. b4 Kh7 14. Bc1 c5 15. Ža4 b6 16.bxc5 bxc5 17. Rd3 f5 18. exf5 gxf5 19. Žh4 e4 20. Žxf5 exd3 21. Žxg7 Žxg7 22. Be7 Vd8 23. Bxg7+ Kxg7

Baltųjų ėjimas

Didmeistriui trūksta viso bokšto, tad jo šansai glūdi tik atidengto juodųjų karaliaus puolime. Tačiau kitame lentos krašte nuklydęs baltųjų žirgas neleidžia tikėtis sėkmės.

24. Vg4+ Kh7 Jau čia S.Pilkis galėjo išsilenkti ėjimų kartojimosi 24…Kh8 25.R:h6 Bf7, tačiau, matyt, pabūgo atiduoti paskutinį jo karalių dengiantį pėstininką h6. 25. Ve4+ Kg7 S.Pilkis toliau atkakliai laikosi įsikibęs h6-pėstininko, tačiau šitaip jam pozicijos kartojimosi išvengti nepavyks 26. Vg4+ Kh7 27. Ve4+ Kg7 Pergalės, turint bokštą viršaus, galima buvo siekti po 27…Kh8 28.R:h6 Bf7. Prieš darydamas sekantį 28.Vg4+, Š.Šulskis pakvietė teisėją ir pareikalavo lygiųjų dėl 3 kartus pasikartojančios tos pačios pozicijos, kol S.Pilkis nespėjo apsigalvoti dėl pozicijos kartojimo, turint bokštą viršaus 1/2-1/2

Ilgiausiai užsitęsė Š.Šulskio partija su gabia jaunute Patricija Alionyte iš Kauno. Nepaisant to, kad ilgos partijos pabaigoje visą valandą Patricijai teko kovoti su didmeistriu vienas prieš vieną, Patricija ginklų sudėti lengvai neketino. Didmeistris pergalę pasiekė po netrumpų apmąstymų pėstininkų baigmėje, pakely priverstas atrasti vienintelį į pergalę vedantį ėjimą.

Paskutinė simultano partija : Patricija Alionytė ištisą valandą grūmėsi su didmeistriu vienas prieš vieną

Patricija Alionytė – Šarūnas Šulskis

Kaunas, simultanas prieš didmeistrį, 2021.11.20

1.e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Žc3 Rb4 5. Re3 Žf6 6. Rd3 Rg4 7. Re2 Vd7 8.Žf3 Že4 9. Vd3 Rf5 10. Žh4 Žxc3 11. Žxf5 Že4+ 12. c3 Vxf5 13. cxb4 Žd6 14. Vxf5 Žxf5 15. Rf3 Žc6 16. Rxd5 Žxb4 17. Re4 Žd6 18. a3 Žxe4 19. axb4 Kd7 20. Ke2 a6 21.Bhc1 Žf6 22. Kd3 Žd5 23. Rd2 c6 24. Be1 Bae8 25. b3 h5 26. h4 Bxe1 27. Bxe1 Be8 28. Bxe8 Kxe8 29. g3 Kd7 30. Kc4 Kd6 31. Kd3 g6 32. f3 f5 33. Kc4 Ke6 34. Kd3 Žc7 35. Kc4 b6 36. Rg5 Kd7 37. Rf4 Žd5 38. Rd2 Ke6 39. Rg5 f4 40. gxf4 Kf5 41.Rh6 Žxf4 42. Rxf4 Kxf4 43. d5 b5+ 44. Kc5 cxd5 45. Kxd5

Juodųjų ėjimas

45…g5?! Gana netechniškas didmeistrio sprendimas, duodantis jaunąjąi priešininkei vilties išgelbėti partiją. Daug paprasčiau buvo tiesiog kirsti pėstininką 45… Kxf3, pvz. 46. Kc6 Kg4 47. Kb6 g5 48. hxg5 Kxg5 49. Kxa6 h4 ir t.t. 46. hxg5 Kxg5 47. Ke5! Šitaip P.Alionytė suaktyvina savo f-pėstininką. Netrukus didmeistriui prireiks vienintelio ėjimo, kad pergalė neišsprūstų. 47…h4 48.f4+

Juodųjų ėjimas

48… Kh6! Anot Š.Šulskio, tik šis ėjimas veda į pergalę, o kiti – ne! Pavyzdžiui, 48… Kg6? 49. Ke6! Kg7 50. Ke7! 49. f5 h3 50. f6 h2 51. Ke6 Po 51.f7 pėstininkas sustabdomas Kg7 51… h1=B 52. Ke7 Kg6 53. f7 Bh7 0-1

Pasibaigus šiai partijai vyko iškilmingas simultano uždarymas. Už pasiektas lygiąsias prieš didmeistrį Saulius Pilkis dovanų gavo vertingą seno leidimo jugoslavišką šachmatų debiutų enciklopediją, dar nesubjaurotą kompiuteriniais įvertinimais. Už atkakliausią pasipriešinimą didmeistriui Š.Šulskis apdovanojo Patriciją Alionytę savo parašyta knyga „Matas 2 ėjimais” su dedikacija.

Atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti ir likusieji simultano dalyviai, nepabūgę mesti pirštinės didmeistriui. Tada visi šioje šachmatų šventėje dalyvavę žaidėjai, teisėjai ir žiūrovui Š.Šulskio buvo pakviesti pasivaišinti Lietuvos šachmatų mokyklos įsteigtu vertingu prizu – valgomaisiais šokoladiniais šachmatais. Dalyviai ragavo balto ir juodo šokolado pėstininkus, rikius, karalius ir kitas figūras bei klausėsi Š.Šulskio komentarų, pamokymų ir patarimų prie demonstracinės lentos apie ką tik pasibaigusias partijas.

Šarūno Šulskio simultano 2021.11.20 rezultatai „Chess-results”

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.