Pašto sistema

KAIŠIADORIŲ RAJONO ATVIRO ŠACHMATŲ ČEMPIONATO N U O S T A T A I

PATVIRTINTA

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro

direktoriaus

2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 6.27.-58

KAIŠIADORIŲ RAJONO ATVIRO ŠACHMATŲ ČEMPIONATO / ŠACHMATŲ TURNYRO, SKIRTO
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI

N U O S T A T A I

I SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti šachmatų sportą rajono gyventojų tarpe.

2. Stiprinti ryšius su kitų savivaldybių šachmatų mėgėjais.

3. Išaiškinti Kaišiadorių rajono atviro šachmatų čempionato nugalėtojus ir prizininkus.

II SKYRIUS
VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

4. Varžybas organizuoja ir vykdo Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras, TS-LKD Kaišiadorių skyrius.

5. Varžybos vykdomos pagal FIDE šachmatų taisykles 9 ratų šveicariškąja sistema ir šiuos nuostatus. Laiko kontrolė – 12 min. + 5 s. už kiekvieną ėjimą kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos.

6. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus varžybų vykdymo sistema ir reglamentas gali keistis.

7. Varžybų vyr. teisėjas Algirdas Rauduvė.

8. Informacija – Saulius Pilkis, tel. 8 686 05201, el. paštas sauliuspilkis@gmail.com.

9. Registracija – el. paštas algirdas52@yahoo.com, tel. 8 682 14925.

III SKYRIUS
VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA

8. Varžybų data ir laikas – 2017 m. kovo 11 d. 11.00 val.

9. Registracija – iki 2017 m. kovo 11 d. 10.00 val. tel. arba el. paštu.

10. Paraiškoje reikia nurodyti dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, turnyrą/amžiaus grupę,

miestą/rajoną/klubą, ELO reitingą.

11. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas – apie 17.00 val. Po 5 turų – pietų pertrauka.

12. Varžybų vieta – Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Gedimino g. 65, Kaišiadorys.

IV SKYRIUS
VARŽYBŲ DALYVIAI

13. Varžybose dalyvauja visi norintys šachmatininkai.

14. A turnyras. 1 grupė – suaugusieji, 2 grupė – jauniai (gimę 1999-2000 m.), žaidžia kartu su suaugusiais.

15. B turnyras. Jaunučiai (gimę 2001 m. ir jaunesni).

16. Dalyvių starto mokestis: A turnyras – 2 EUR, B turnyras – startinio mokesčio nėra.

17. Kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

V SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

18. Nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Surinkus vienodą taškų sumą, dalyvių vieta nustatoma naudojant koeficientų sistemą pagal kompiuterinę programą.

VI SKYRIUS
APDOVANOJIMAI

19. Kaišiadorių rajono atviro šachmatų čempionato nugalėtojai ir prizininkai (iš A grupės turnyro) apdovanojami Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro medaliais ir diplomais.

20. A turnyro 2 grupės I – III vietų laimėtojai apdovanojami TS-LKD Kaišiadorių skyriaus medaliais ir diplomais.

21. B turnyro I – III vietų laimėtojai apdovanojami TS-LKD Kaišiadorių skyriaus medaliais ir diplomais.

VII SKYRIUS
TAISYKLIŲ KEITIMAS

22. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.

Įrašas paskelbtas temoje Nuostatai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.