Pašto sistema

Hastingso šachmatų kongrese Š.Šulskis dalijosi II-ąjį prizą Pagal BNS reportažą 2012.01.10

 

Nuo praėjusių metų gruodžio 28 iki šių metų sausio 6d. Anglijos Hastingso mieste vyko istorinis jau 88-asis Tarptautinis Hastingso šachmatų kongresas ( angl. “88th Hastings International Chess Congress”). Pirmasis Hastingso šachmatų kongresas įvyko dar 1895m., o jo nugalėtoju tuomet tapo amerikietis didmeistris Haris Nelsonas Pilsberis (Harry Nelson Pillsbury). Nuo to laiko Hastingso kongreso tradicija būdavo tęsiama kasmet, išskyrus Pasaulinių karų laikotarpį. Hastingso šachmatų kongresai yra svarbūs ir žinomi šachmatų literatūroje, nes juose apsilankė ir dalyvavo net 10 Pasaulio šachmatų čempionų, pradedant I-uoju Pasaulio čempionu Vilhelmu Šteinicu ir baigiant X-uoju Borisu Spaskiu.

Šiuometinio kongreso pagrindiniame “Meistrų” (angl. “Masters”) turnyre dalyvavo 84 šachmatininkai iš 21 valstybės. Jų tarpe buvo 12 didmeistrių, 13 tarpt. meistrų, 1 moterų didmeistrė ir 4 moterų tarpt. meistrės. Lietuvai šiame Hastingso šachmatų kongrese buvo pakviestas atstovauti daugkartinis Lietuvos čempionas Šarūnas Šulskis (FIDE reitingas 2550).

Pačiame Hastingso kongreso priekyje: G.Jones prieš Š.Šulskį

Lėtai pradėjęs varžybas lygiosiomis su anglu R.Eames (rtg.2263), Kauno didmeistris vėliau “įsisiūbavo” 3 pergalių seriją ir prasiveržė į pirmąją turnyro lentą, kur jam buvo lemta sužaisti dar ne vieną partiją su pajėgiausiais Hastingso kongreso didmeistriais. Labai sunki gynyba Š.Šulskiui teko abiejose juodosiomis figūromis žaistose partijose prieš ispaną D.Alsina Leal (rtg. 2511) ir kongreso favoritą anglų didmeistrį Gawain Jones (2644). Visgi patyrusiam Lietuvos didmeistriui pavyko išgelbėti po pustaškį abiejose šiose partijose.

Gawain Jones (2644) – Š.Šulskis (2550) [C45]
„88th Hastings International Chess Congress“, Hastingsas (7) 2013
.01.03
[GM Š.Šulskio komentarai]

1.e4 e5 2.Žf3 Žc6 3.d4 exd4 4.Žxd4 Žf6 5.Žxc6 bxc6 6.e5 Ve7 7.Ve2 Žd5 8.c4

 

8…Žb6 Paprastai žaidžiu 8…Ra6 .Šį ėjimą dariau, žaisdamas 2010m. prieš Magnus Carlseną, tačiau pabūgau išsamaus varžovo, kuriam škotiškoji partija yra pagrindinis ginklas, pasiruošimo. Taigi nusprendžiau šiek tiek suktelėti į šoną. 9.Žc3 a5 10.Ve4 Ra6?! Deja, minant naują kelią, greit ir pačiam pristigo tikslių teorijos žinių. Pagrindinis ėjimas čia yra 10…g6  11.Rd3 Ve6 12.b3 Rb4 13.Rb2 Nelauktas ėjimas. 13.Rd2!? partijos metu laikiau beveik privalomu. 13…a4 14.Bc1 [14.0-0-0!?] 14…axb3 15.axb3 f5 Labai knietėjo kirsti G.Jones’ui netikėtą 15…Rxc4 ,tačiau mano skaičiavimai rodė, kad ši pagunda atsigręš prieš mane patį- 16.bxc4 (Po 16.Rxc4 d5! juodųjų padėtis puiki) 16…Ba2 17.c5! (tačiau ne 17.Ve2? Ža4; ar 17.Ra1 Bxa1) 17…Žd5 18.0-0 Bxb2 19.Žxd5 cxd5 (19…Vxd5 20.V xd5 cxd5 21.Bb1 Rc3 22.Bxb2 Rxb2 23.Bb1 ir juodieji lieka be figūros) 20.Vd4 Bb3 21.Bb1 Rc3 22.Vh4 su neatremiama ataka prieš centre užsilaikiusį mano karalių. 16.exf6 Jei 16.Vxf5 tai 16…Rxc4! 17.bxc4 Vxf5 18.Rxf5 Žxc4 kontraatakuojant 16…V xe4+ 17.Rxe4 gxf6 17…Rxc4?! buvo pavojinga, bet gal visgi įmanoma 18.fxg7 Bg8 19.bxc4 Žxc4 20.Ba1 Bb8 18.0-0 0-0 19.Bfd1+/-

Juodųjų pozicijoje daug taikinių -p. h7, f6, d7, kai tuo tarpu baltieji neturi pėstininkų silpnumų. G.Jones įgijo aiškią persvarą. 19…f5 20.Rf3 Bab8 21.Ža2 Šiuo ėjimu G.Jones pradeda neilgą kombinaciją, kurią jis laimi pėstininką, tačiau perleidžia man rikių porą ir neblogus šansus išgelbėti partiją. Dar stipriau buvo 21.Že2 , neforsuojant žaidimo ir paliekant juoduosius vargti su savo silpnumais. 21…Re7 22.c5 Žd5 23.Bxd5 cxd5 24.Rxd5+ Bf7 25.Re5 Rb7 26.Rc4 Arba 26.Rxf7+ Kxf7 27.Rxc7 Bg8 28.g3 Rd5 ir juodieji priešinasi. 26…d5 27.cxd6 cxd6 28.Rf4 Kg7 29.Rxf7 Perleidžiant juodiesiems rikių porą, kuri beveik atsveria pėstininko trūkumą. 29…Kxf7 30.Bc7 Ke6 31.Žc1 Ra6! Apribojant baltųjų žirgo judrumą. 32.h4! Kuomet ėmiau mąstyti, kad netrukus galutinai susidorosiu su problemomis, G.Jones’as mano ceitnote atranda puikų resursą, prieš kurį nuovargis ir įtampa sutrukdė tinkamai reaguoti. 32…Bb7 33.Bxb7 Rxb7 34.Že2 Rf6 35.Rg5 Re5 36.Žf4+ Netikėtai G.Jones man pasiūlo įvairiaspalvių rikių baigmę be pėstininko. Jausdamas, kad tai žada išsigelbėjimą, G.Joneso pasiūlymą priimu, tačiau likusius iki kontrolės ėjimus padarau nevykusius, taip smarkiai apkartindamas sau gyvenimą. 36…Rxf4 37.Rxf4

37…d5 Stipriau 37…h5!  38.h5! G.Jones bemat pasinaudoja mano netikslumu. 38…d4 39.f3 Kd5 40.Kf2 Rc8 41.Kg3 Ra6 Baigusis pirmajai kontrolei, įsigilinau į poziciją ir nejučia sudrebėjau, pajutęs, kad gintis bus labai sunku. Visgi pavyko sudėlioti gynybinio plano apmatus -rikis iš užnugario turi trukdyti baltųjų karaliui veržtis į g5. 42.Rd2 Rf1 43.Kf2 Rd3 44.g4 fxg4 45.fxg4 Rc2 46.b4 Rd1 47.Kg3

47…Ke5! Kurį laiką negalėjau rasti išsigelbėjimo prieš baltųjų planą Kg3-h4, tuomet g4-g5-g6 ir po h:g h5-h6!, sukuriant b ir h pėstininkų „kelnes” ir laimint partiją. Tai buvo man pats sunkiausias momentas partijoje. Pagaliau man šovė į galvą mintis, kad neturiu savo figūrų papildomai perkrauti dar ir ‘b’ pėstininko stabdymu. Priešingai -turiu provokuoti ‘b’ pėstininko judėjimą, nes pajudėjęs jis išeis iš gynybinės savo rikio sistemos. Šis atradimas man ir padėjo išgelbėti partiją! 48.Kh4 Re2 49.Rc1 Ke6 50.g5 Rf3! Aiškiai parodant varžovui, kad „nesiterliosiu” su ‘b’ pėstininko stabdymu. 51.g6 hxg6 52.h6 Sustatęs abejus savo pėstininkus į gynybinę rikio palaikymo sistemą, G.Jones, matyt, neabejojo laimėsiąs partiją. Tačiau man pavyko numatyt būdą užkirsti jo karaliui prasiveržimą link savųjų pėstininkų. 52…g5+ 53.Kxg5 Re4 54.Rd2 Ke5 55.Rf4+ Ke6 56.Rh2 Rh7 57.Rg1 Ke5! Nuolatos trukdant G.Jones’o karaliui. 58.Rf2 Re4 59.Rg3+ Ke6 60.Rf4 Rh7

61.Kg4 G.Jones dabar leidžiasi į ilgą aplinkinę kelionę valdovės sparnu. Man dar reikėjo didelio budrumo, kad užkirsti jam kelią ir ten. Antras didelis, stulbinantis mano atradimas buvo, kad pastūmus pėstininką į d3, mano pozicija tampa pralaimėtina. Kodėl? Ogi, baltųjų karalius, padedamas cugcvangų, anksčiau ar vėliau pasieks c3. 61…Kd5 Įsitikinkime: 61…d3? 62.Kf3 Kd5 63.Kf2 Kd4 64.Ke1 Kc4 65.Rd2 Rg6 66.Kd1 Rf5 67.Kc1 Rg6 68.Kb2 Rf5 69.Ka3 Kb5 (69…Kd5 70.Ka4 Kc6 71.Ka5 Rg6 72.Ka6) 70.Kb3 Rh7 71.Kc3 Kc6 72.Kd4 Kd6 73.Rf4+ Kc6 74.Ke5 Kb5 75.Rd2+-  62.Kf3 Rg6 63.Ke2 Rh7 64.Kd1 Kc4 65.Rd2 Rg6 66.Kc1 Kb5! Labai svarbus karaliaus manevras, vėl atsiėjęs man daug pastangų. Pasiruošiu priešininko karaliui užremti kelią tiek į b3, tiek į a3. 67.Re1 Rf5 68.Kb2

68…Ka4! Metas! 69.Rd2 Rg6 70.Kc1 Kb5 71.Kd1 Kc4 72.Ke2 Kd5 73.Kf3 Ke5 74.Kg4 Rf5+ 75.Kg5 Rh7 76.Rc1 Ke6 77.Rf4 Re4 78.Rb8 Rh7 79.Rg3 Re4 80.Rf2 Ke5 81.b5 Eureka! Pagaliau baltieji suardė savo pėstininko palaikymo rikiu sistemą. 81…d3! Tik dabar išmušė mano pėstininko valanda. Bet kada anksčiau šis stūmimas būtų nutempęs mano partiją į pražūtį… 82.b6 Kd6 83.Re3 Kc6 84.Kf6 Kb7 85.Kg7 Kc6 86.h7 Rxh7 87.Kxh7 d2 Čia viskas baigėsi pavargusių priešininkų komedija- 88.b7 Kc7 89.b8R+ Kc8!? 90.Rxd2 Kxb8 G.Jones’as po partijos man pasakė, kad šio rikio galėjau ir nekirsti -partija jau vistiek nebegali baltųjų būt laimėta jokiais įmanomais būdais. Gal jis ir teisus, tačiau instinktyviai nenorėjau palikt gyvos priešininko figūros. 1/2-1/2

 

Sužaidus kongreso reglamentu numatytus 10 ratų, paaiškėjo varžybų nugalėtojai ir prizininkai.IX rate laimėjęs ilgą partiją prieš D,Alsina Leal, G.Jones’as sugebėjo pustaškiu atsiplėšti nuo persekiotojų grupės, o paskutinysis X ratas žymių pakitimų tunyrinėje rikiuotėje nesukėlė. Tad surinkęs 7,5tšk. iš 10gal. Gawain Jones gavo 88-ojo Hastingso Tarptautinio šachmatų kongreso nugalėtojo taurę, I prizą ir meniškus britų didmeistrio Hario Golombeko (1911-1995) vardo šachmatus.

Pustaškiu nuo nugalėtojo atsiliko didelė 8 žaidėjų grupė, kurie pasidalijo 2-9 vietas ir II-VII pinig. prizus. Tai –Š.Šulskis (4 pergalės ir 6 lygiosios), estas K.Kulaots, ukrainiečiai A.Sumets ir A.Vovk, kinietis R.Gao, anglas J.Hawkins, italas D.Vocaturo ir islandas H.S. Gretarsson. 20-metis kinietis R.Gao Hastingse įvykdė jau 3-iąjį tarpt. didmeistrio normos balą, tad sekančiame FIDE kongese jam bus suteiktas tarpt. didmeistrio titulas.

Kinietei Xiaobing Gu buvo skirtas prizas už gražiausiąją kongreso partiją

Tarp kartu su vyrais žaidusių moterų šachmatininkių geriausiai Hastingse sekėsi kinietei didmeistrei Xiaobing Gu (rtg. 2209) ir tarpt. meistrei iš Indonezijos Č.M. Sihite (2277). Surinkusios po 6tšk., abi šachmatininkės pasidalijo pirmąjį moterų prizą (angl. “Ladies prize”). Xiaobing Gu taip pat atiteko ir 100 svarų vertės Gražiausiosios partijos prizas už pergalę, pasiektą I rate prieš moldavų meistrą V.Hamiteviči (2440).

Oficiali  88-ojo Tarptautinio Hastingso šachmatų kongreso svetainė

 

 

 

 

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.